07 Jun When 3 Million Pesos Is CHEAP!

PLACE ADVERTISEMENTS HERE

TITLE_SM

JUAN SAYS: Sa sobrang yaman ng Pinoy, hindi na namin alam ang itatawag sa kanila. Yayamanin or Yayamanim. Anim ang zeros ng presyo ng TV na ito at kinakaya ng Pinoy! What Pinoys would do at great lengths to avail this TV. Nabenta nyo na ba ang kidney ninyo? May natira pa bang organ sa katawan ninyo? Ibebenta na namin ang puri at dangal ng mga lalaki sa JUAN pero mukhang hindi pa rin aabot. Pwede po bang installment?

PLACE ADVERTISEMENTS HERE

Screen Shot 2017-06-07 at 9.17.43 PM

Screen Shot 2017-06-07 at 9.19.01 PM

Screen Shot 2017-06-07 at 9.19.44 PM

Screen Shot 2017-06-07 at 9.20.31 PM

Screen Shot 2017-06-07 at 9.21.39 PM

Facebook Comments
PLACE ADVERTISEMENTS HERE

loading...